Ιερά Μητρόπολις Γερμανίας
Ενορία «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Ludwigshafen

Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄

Ἀσκήσας Γεράσιμε έν Ἰορδάνῃ στερρῶς, τὸν καύσωνα ἔφερες ἐν καρτερίᾳ σοφέ, καὶ πᾶσαν κακοπάθειαν· λέων σοὶ ὑπετάγη, καὶ ἐκόμιζεν ὕδωρ, νεκρὸν ἐγείρεις ἀδελφὸν παραδόξως· διὸ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Βίος

Ο άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης γεννήθηκε στα Μύρα της Λυκίας, έγινε μοναχός, και ασκήτεψε κοντά στον Ιορδάνη ποταμό. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για το συναναστροφή του με ένα λιοντάρι. Και συγκεκριμένα, μια μέρα είδε ο άγιος ένα λιοντάρι να βογκά από τον πόνο και να του δείχνει το πληγωμένο πόδι του από ένα μεγάλο αγκάθι που είχε καρφωθεί σε αυτό. Ο άγιος φρόντισε το ζώο με καλοσύνη και μόλις έγινε καλά το λιοντάρι έμεινε δίπλα του σαν υπάκουο ζώο και τον βοηθούσε στις καθημερινές εργασίες του.

Αφού έζησε ζωή αγγελική, ο Άγιος Γεράσιμος κοιμήθηκε στις 4 Μαρτίου του 475 μ.Χ. σε ηλικία εκατό περίπου χρονών. Μόλις το αντελήφθηκε αυτό το λιοντάρι, έσκαψε το τάφο μα τα πόδια του και κατόπιν πέθανε και εκείνο δίπλα στον άγιο.

© Ενορία «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Ludwigshafen | Impressum | Προσωπικά δεδομένα