Ενορία «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Λουντβικσχάφεν
Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde
„Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen

Αγιογραφίες του Ναού - Ikonen unserer Kirche

Στους τοίχους της Ιερού μας Ναού έχουν φιλοτεχνηθεί Αγιογραφίες με παραστάσεις κυρίως από το Δωδεκάορτο. Συγκεκριμένα, έχουμε τον Ευαγγελισμό της Παναγίας, τη Γέννηση, την Υπαπαντή, τη Βάπτιση, τη Μεταμόρφωση, την Έγερση του Λαζάρου, τη Βαϊοφόρο, τον Ιερό Νιπτήρα, το Μυστικό Δείπνο, την Προδοσία, τη Δίκη του Χριστού από τον Πιλάτο, την Πορεία προς τον Γολγοθά, την Σταύρωση, την Αποκαθήλωση, την Ανάσταση, την Ανάληψη και την Πεντηκοστή. Οι αγιογραφίες είναι έργο του Οδυσσέα Βόντα, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά.

An den Wänden der Kirche sind schöne Ikonen von den Hochfesten gemalt. Diese sind die Verküdingung Mariä, die Geburt Christi, die Darstellung des Herrn, die Taufe Christi, die Verklärung des Herrn, die Auferstehung von Lazarus, der Einzug in Jerusalem, das letzte Abendmahl, der Verrat, das Gericht vor Pilatus, die Kreuzigung Christi, die Kreuzabnahme, die Auferstehung des Herrn, die Himmelfahrt Christi, und Pfingsten. Wir danken dem Künstler Herrn Odysseas Vontas für diese schöne Bilder.

Γέννηση - Geburt Christi (25.12.)

Υπαπαντή - Darstellung des Herrn (02.02.)

Βάπτιση - Taufe Christi (06.01.)

Μεταμόρφωση - Verklärung (06.08.)

Έγερση του Λαζάρου - Auferstehung von Lazarus

Βαϊοφόρος - Einzug in Jerusalem

Ιερός Νιπτήρ

Μυστικός Δείπνος - Letzte Abendmahl

Προδοσία - Verrat

Δίκη ενώπιον του Πιλάτου - Gericht vor Pilatus

Πορεία προς τον Γολγοθά

Σταύρωση - Kreuzigung

Αποκαθήλωση - Kreuzabnahme

Ανάσταση - Auferstehung

Ανάληψη - Himmelfahrt

Πεντηκοστή - Pfingsten

© Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde „Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen | Impressum | Datenschutzerklärung