Ενορία «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Λουντβικσχάφεν
Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde
„Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen

Griech.-Orth. Kirchengem.
Mariä Verkündigung
Hohenzollernstraße 2
67063 Ludwigshafen
Tel.: 0621 564310
Fax: 0621 62995058

Πρόγραμμα


Από 01.08. έως 14.08. κάθε βράδυ 18:30–19:30 Παράκληση στην Παναγία.
Von 01.08. bis 14.08. jeden Abend 18:30–19:30 Paraklisis an die Mutter Gottes.

05.08.18 Κυριακή Ι᾽ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 10. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

06.08.18 Δευτέρα, Μεταμόρφωση του Σωτήρος, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Montag, Verklärung des Herrn, Orthros und Göttliche Liturgie

12.08.18 Κυριακή ΙΑ᾽ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 11. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

15.08.18 Τετάρτη, Κοίμηση της Θεοτόκου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Mittwoch, Entschlafung der Mutter Gottes, Orthros und Göttliche Liturgie

17.08.18 Παρασκευή βράδυ, Παράκληση και Θ. Λειτουργία, ώρα 18.00-20.30
Freitagabend, Bittkanon an die Mutter Gottes und Göttliche Liturgie

19.08.18 Κυριακή ΙΒ᾽ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 12. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

23.08.18 Τετάρτη, Απόδοση Κοίμησεως της Θεοτόκου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Mittwoch, Apodosis der Enschlafung der Mutter Gottes, Orthros und Göttliche Liturgie

24.08.18 Παρασκευή βράδυ, Παράκληση και Θ. Λειτουργία, ώρα 18.00-20.30
Freitagabend, Bittkanon an die Mutter Gottes und Göttliche Liturgie

26.08.18 Κυριακή ΙΓ᾽ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 13. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

29.08.18 Τετάρτη, Αποτομή τιμίας κεφαλής Ιωάννου του Προδρόμου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Mittwoch, Enthauptung des Johannes des Täufers, Orthros und Göttliche Liturgie

31.08.18 Παρασκευή βράδυ, Παράκληση και Θ. Λειτουργία, ώρα 18.00-20.30
Freitagabend, Bittkanon an die Mutter Gottes und Göttliche Liturgie

02.09.18 Κυριακή ΙΔ᾽ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 14. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

© Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde „Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen | Impressum | Datenschutzerklärung