Ενορία «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Λουντβικσχάφεν
Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde
„Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen

Griech.-Orth. Kirchengem.
Mariä Verkündigung
Hohenzollernstraße 2
67063 Ludwigshafen
Tel.: 0621 564310
Fax: 0621 62995058

Πρόγραμμα


07.10.18 Κυριακή Γ᾽ Λουκά, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 3. Lukas, Orthros und Göttliche Liturgie

12.10.18 Παρασκευή βράδυ, Παράκληση και Θ. Λειτουργία, ώρα 18.00-20.30
Freitagabend, Bittkanon an die Mutter Gottes und Göttliche Liturgie

14.10.18 Κυριακή Δ᾽ Λουκά, Αγ. Πατέρων, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 4. Lukas, hl. Väter, Orthros und Göttliche Liturgie

18.10.18 Πέμπτη, Αγ. Ευαγγελιστού Λουκά, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Donnerstag, hl. Ap. Lukas, Orthros und Göttliche Liturgie

19.10.18 Παρασκευή βράδυ, Παράκληση και Θ. Λειτουργία, ώρα 18.00-20.30
Freitagabend, Bittkanon an die Mutter Gottes und Göttliche Liturgie

21.10.18 Κυριακή ΣΤ᾽ Λουκά, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 6. Lukas, Orthros und Göttliche Liturgie

23.10.18 Τρίτη, Αγ. Ιακώβου Αδελφοθέου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Dienstag, hl. Jakobus Bruder des Herrn, Orthros und Göttliche Liturgie

26.10.18 Παρασκευή, Αγ. Δημητρίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Freitag, hl. Dimitrios, Orthros und Göttliche Liturgie

28.10.18 Κυριακή Ζ᾽ Λουκά, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 7. Lukas, Orthros und Göttliche Liturgie

© Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde „Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen | Impressum | Datenschutzerklärung