Ενορία «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Λουντβικσχάφεν
Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde
„Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen

Griech.-Orth. Kirchengem.
Mariä Verkündigung
Hohenzollernstraße 2
67063 Ludwigshafen
Tel.: 0621 564310
Fax: 0621 62995058

Πρόγραμμα


02.12.18 Κυριακή ΙΔ᾽ Λουκά, Αγ. Πορφυρίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 14. Lukas, hl. Porphyrios, Orthros und Göttliche Liturgie

04.12.18 Τρίτη, Αγ. Βαρβάρας, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Dienstag, hl. Barbara, Orthros und Göttliche Liturgie

05.12.18 Τετάρτη, Αγ. Σάββα, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Mittwoch, hl. Sabbas, Orthros und Göttliche Liturgie

06.12.18 Πέμπτη, Αγ. Νικολάου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Donnerstag, hl. Nikolaus, Orthros und Göttliche Liturgie

09.12.18 Κυριακή Ι᾽ Λουκά, Αγ. Άννης, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 10. Lukas, hl. Anna, Orthros und Göttliche Liturgie

12.12.18 Τετάρτη, Αγ. Σπυρίδωνος, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Mittwoch, hl. Spyridon, Orthros und Göttliche Liturgie

15.12.18 Σάββατο, Αγ. Ελευθερίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Samstag, hl. Eleftherios, Orthros und Göttliche Liturgie

16.12.18 Κυριακή ΙΑ᾽ Λουκά, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 11. Lukas, Orthros und Göttliche Liturgie

17.12.18 Δευτέρα, Αγ. Διονυσίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Montag, hl. Dionysios, Orthros und Göttliche Liturgie

23.12.18 Κυριακή προ Χριστουγέννων, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag vor Weihnachten, Orthros und Göttliche Liturgie

24.12.18 Δευτέρα, Παραμονή Χριστουγέννων, Μ. Ώρες, Εσπερινός και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Montag, Weihnachtenvorfeier, Stunden, Vesper, und Göttliche Liturgie

25.12.18 Τρίτη, Χριστούγεννα, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-12.00
Dienstag, Weihnachten, Orthros und Göttliche Liturgie

26.12.18 Τετάρτη, Σύναξη Θεοτόκου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Mittwoch, Orthros und Göttliche Liturgie

27.12.18 Πέμπτη, Αγ. Στεφάνου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Donnerstag, hl. Stephan, Orthros und Göttliche Liturgie

30.12.18 Κυριακή προ Φώτων, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag vor Theophanie, Orthros und Göttliche Liturgie

© Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde „Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen | Impressum | Datenschutzerklärung