Ενορία «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Λουντβικσχάφεν
Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde
„Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen

Griech.-Orth. Kirchengem.
Mariä Verkündigung
Hohenzollernstraße 2
67063 Ludwigshafen
Tel.: 0621 564310
Fax: 0621 62995058

Πρόγραμμα

Κάθε Σάββατο 17.30-19.00 Κατήχηση για ενήλικες.
Κάθε Κυριακή 12.00-12.45 Κατήχηση για παιδιά.


01.06.18 Παρασκευή βράδυ, Παράκληση και Θ. Λειτουργία, ώρα 18.00-20.30
Freitagabend, Bittkanon an die Mutter Gottes und Göttliche Liturgie

03.06.18 Κυριακή των Αγίων Πάντων, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag der Allen Heiligen, Orthros und Göttliche Liturgie

08.06.18 Παρασκευή βράδυ, Παράκληση και Θ. Λειτουργία, ώρα 18.00-20.30
Freitagabend, Bittkanon an die Mutter Gottes und Göttliche Liturgie

10.06.18 Κυριακή Β᾽ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 2. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

17.06.18 Κυριακή Γ᾽ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 3. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

22.06.18 Παρασκευή βράδυ, Παράκληση και Θ. Λειτουργία, ώρα 18.00-20.30
Freitagabend, Bittkanon an die Mutter Gottes und Göttliche Liturgie

24.06.18 Κυριακή Δ᾽ Ματθαίου, Γενέθλιον Προδρόμου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 4. Matthäus, Geburt Johannes des Täufers Orthros und Göttliche Liturgie

29.05.18 Παρασκευή, Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Freitag, hl. Ap. Petrus und Paul, Orthros und Göttliche Liturgie

30.05.18 Σάββατο, Αγ. 12 Αποστόλων, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Samstag, hl. 12 Apostel, Orthros und Göttliche Liturgie

01.07.18 Κυριακή Ε᾽ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 5. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

© Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde „Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen | Impressum | Datenschutzerklärung