Ενορία «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Λουντβικσχάφεν
Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde
„Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen

Griech.-Orth. Kirchengem.
Mariä Verkündigung
Hohenzollernstraße 2
67063 Ludwigshafen
Tel.: 0621 564310
Fax: 0621 62995058

Πρόγραμμα


02.07.17 Κυριακή Δ´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 4. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

07.07.17 Παρασκευή βράδυ, Παράκληση και Θ. Λειτουργία, ώρα 18.00-20.30
Freitagabend, Bittkanon an die Mutter Gottes und Göttliche Liturgie

09.07.17 Κυριακή Ε´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.00-10.45
Sonntag 5. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

14.07.17 Παρασκευή βράδυ, Παράκληση και Θ. Λειτουργία, ώρα 18.00-20.30
Freitagabend, Bittkanon an die Mutter Gottes und Göttliche Liturgie

16.07.17 Κυριακή ΣΤ´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.00-10.45
Sonntag 6. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

17.07.17 Δευτέρα, Αγ. Μαρίνας, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Montag, hl. Marina, Orthros und Göttliche Liturgie

21.07.17 Παρασκευή βράδυ, Παράκληση και Θ. Λειτουργία, ώρα 18.00-20.30
Freitagabend, Bittkanon an die Mutter Gottes und Göttliche Liturgie

23.07.17 Κυριακή Ζ´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.00-10.45
Sonntag 7. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

30.07.17 Κυριακή Η´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.00-10.45
Sonntag 8. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

06.08.17 Κυριακή Θ´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.00-10.45
Sonntag 9. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

13.08.17 Κυριακή Ι´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.00-10.45
Sonntag 10. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

15.08.17 Τρίτη, Κοίμηση Θεοτόκου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Dienstag, Entschlafung der Mutter Gottes, Orthros und Göttliche Liturgie

20.08.17 Κυριακή ΙΑ´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.00-10.45
Sonntag 11. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

27.08.17 Κυριακή ΙΒ´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 12. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

© Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde „Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen | Impressum