Ενορία «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Λουντβικσχάφεν
Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde
„Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen

Griech.-Orth. Kirchengem.
Mariä Verkündigung
Hohenzollernstraße 2
67063 Ludwigshafen
Tel.: 0621 564310
Fax: 0621 62995058

Πρόγραμμα


07.07.19 Κυριακή Γ´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.00-10.45
Sonntag 3. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

14.07.19 Κυριακή Δ´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.00-11.45
Sonntag 4. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

17.07.19 Τετάρτη, Αγίας Μαρίνας, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Mittwoch, hl. Marina, Orthros und Göttliche Liturgie

20.07.19 Σάββατο, Προφήτου Ηλιού, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Samstag, hl. Prophet Elias, Orthros und Göttliche Liturgie

21.07.19 Κυριακή Ε´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 5. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

28.07.19 Κυριακή ΣΤ´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 6. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

04.08.19 Κυριακή Z´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.00-10.30
Sonntag 7. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

11.08.19 Κυριακή Η´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.00-10.30
Sonntag 8. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

18.08.19 Κυριακή Θ´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.00-10.30
Sonntag 9. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

25.08.19 Κυριακή Ι´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.00-10.30
Sonntag 10. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

© Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde „Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen | Impressum | Datenschutzerklärung