Ενορία «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Λουντβικσχάφεν
Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde
„Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen

Griech.-Orth. Kirchengem.
Mariä Verkündigung
Hohenzollernstraße 2
67063 Ludwigshafen
Tel.: 0621 564310
Fax: 0621 62995058

Πρόγραμμα


01.09.19 Κυριακή ΙΑ´ Ματθαίου, Αρχή Ινδίκτου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 11. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

06.09.19 Παρασκευή βράδυ, Παράκληση και Θ. Λειτουργία, ώρα 18.00-20.30
Freitagabend, Bittkanon an die Mutter Gottes und Göttliche Liturgie

08.09.19 Κυριακή προ Υψώσεως, Γενέθλιον Θεοτόκου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag vor Kreuzerhöhung, Orthros und Göttliche Liturgie

15.09.19 Κυριακή μετά την Ύψωσιν, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag nach Kreuzerhöhung, Orthros und Göttliche Liturgie

17.09.19 Τρίτη, Αγ. Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος, Αγάπης, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-10.45
Dienstag, hl. Sophia, Orthros und Göttliche Liturgie

22.09.19 Κυριακή Α´ Λουκά, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 1. Lukas, Orthros und Göttliche Liturgie

26.09.19 Πέμπτη, Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-10.45
Donnerstag, hl. Ev. Johannes der Theologe, Orthros und Göttliche Liturgie

29.09.19 Κυριακή Β´ Λουκά, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 2. Lukas, Orthros und Göttliche Liturgie

© Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde „Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen | Impressum | Datenschutzerklärung