Ενορία «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Λουντβικσχάφεν
Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde
„Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen

Griech.-Orth. Kirchengem.
Mariä Verkündigung
Hohenzollernstraße 2
67063 Ludwigshafen
Tel.: 0621 564310
Fax: 0621 62995058

Πρόγραμμα


15.06.19 Σάββατο, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Samstag, Gedenk der Entschlafenen, Orthros und Göttliche Liturgie

16.06.19 Κυριακή της Πεντηκοστής, Όρθρος, Θ. Λειτουργία, Εσπερινός Γονυκλισίας, ώρα 08.00-11.30
Sonntag, Pfingsten, Orthros, Göttliche Liturgie, Vesper

17.06.19 Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Pfingstmontag, Orthros und Göttliche Liturgie

23.06.19 Κυριακή Α´ Ματθαίου (Αγίων Πάντων), Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 1. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

29.06.19 Σάββατο, Αγ. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Samstag, hl. Ap. Peter und Paul, Orthros und Göttliche Liturgie

30.06.19 Κυριακή Β´ Ματθαίου, Αγίων 12 Αποστόλων, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 2. Matthäus, hl. 12 Aposteln, Orthros und Göttliche Liturgie

07.07.19 Κυριακή Γ´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 3. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

14.07.19 Κυριακή Δ´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 4. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

© Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde „Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen | Impressum | Datenschutzerklärung