Ενορία «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Λουντβικσχάφεν
Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde
„Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen

Griech.-Orth. Kirchengem.
Mariä Verkündigung
Hohenzollernstraße 2
67063 Ludwigshafen
Tel.: 0621 564310
Fax: 0621 62995058

Πρόγραμμα

Κάθε Σάββατο 17.30-19.00 Κατήχηση για ενήλικες.
Κάθε Κυριακή 12.00-12.45 Κατήχηση για παιδιά.


13.05.18 Κυριακή του Τυφλού, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag des Blindes, Orthros und Göttliche Liturgie

16.05.18 Τετάρτη, Απόδοση Πάσχα, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Mittwoch, Orthros und Göttliche Liturgie

17.05.18 Πέμπτη της Αναλήψεως, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Donnerstag, Christi Himmelfahrt, Orthros und Göttliche Liturgie

20.05.18 Κυριακή των Αγ. Πατέρων, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag der hl. Väter, Orthros und Göttliche Liturgie

25.05.18 Παρασκευή βράδυ, Παράκληση και Θ. Λειτουργία, ώρα 18.00-20.30
Freitagabend, Bittkanon an die Mutter Gottes und Göttliche Liturgie

26.05.18 Ψυχοσάββατο,, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Samstag der Seelen, Orthros und Göttliche Liturgie

27.05.18 Κυριακή της Πεντηκοστής, Όρθρος, Θ. Λειτουργία, Εσπερινός Γονυκλισίας, ώρα 08.30-12.00
Sonntag, Pfingsten, Orthros, Göttliche Liturgie, Vesper

© Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde „Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen | Impressum