Ενορία «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Λουντβικσχάφεν
Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde
„Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen

Griech.-Orth. Kirchengem.
Mariä Verkündigung
Hohenzollernstraße 2
67063 Ludwigshafen
Tel.: 0621 564310
Fax: 0621 62995058

Πρόγραμμα


09.06.17 Παρασκευή βράδυ, Παράκληση και Θ. Λειτουργία, ώρα 18.00-20.30
Freitagabend, Bittkanon an die Mutter Gottes und Göttliche Liturgie

11.06.17 Κυριακή Α´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 1. Matthäus, Alle Heiligen, Orthros und Göttliche Liturgie

16.06.17 Παρασκευή βράδυ, Παράκληση και Θ. Λειτουργία, ώρα 18.00-20.30
Freitagabend, Bittkanon an die Mutter Gottes und Göttliche Liturgie

18.06.17 Κυριακή Β´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 2. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

23.06.17 Παρασκευή βράδυ, Παράκληση και Θ. Λειτουργία, ώρα 18.00-20.30
Freitagabend, Bittkanon an die Mutter Gottes und Göttliche Liturgie

25.06.17 Κυριακή Γ´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 3. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

29.06.17 Πέμπτη, Αγ. Πέτρου και Παύλου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Donnerstag, hl. Ap. Petrus und Paul, Orthros und Göttliche Liturgie

30.06.17 Παρασκευή, Αγ. 12 Αποστόλων, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.00
Freitag, hl. 12 Apostel, Orthros und Göttliche Liturgie

02.07.17 Κυριακή Δ´ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 4. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

© Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde „Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen | Impressum