Ενορία «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Λουντβικσχάφεν
Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde
„Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen

Griech.-Orth. Kirchengem.
Mariä Verkündigung
Hohenzollernstraße 2
67063 Ludwigshafen
Tel.: 0621 564310
Fax: 0621 62995058

Πρόγραμμα


02.09.18 Κυριακή ΙΔ᾽ Ματθαίου, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag 14. Matthäus, Orthros und Göttliche Liturgie

09.09.18 Κυριακή προ Υψώσεως, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.30-11.30
Sonntag vor Kreuzerhöhung, Orthros und Göttliche Liturgie

16.09.18 Κυριακή μετά την Ύψωσιν, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.00-10.30
Sonntag nach Kreuzerhöhung, Orthros und Göttliche Liturgie

30.09.18 Κυριακή Β᾽ Λουκά, Όρθρος και Θ. Λειτουργία, ώρα 08.00-10.30
Sonntag 2. Lukas, Orthros und Göttliche Liturgie

© Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde „Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen | Impressum | Datenschutzerklärung