Ενορία «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Λουντβικσχάφεν
Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde
„Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen

Griech.-Orth. Kirchengem.
Mariä Verkündigung
Hohenzollernstraße 2
67063 Ludwigshafen
Tel.: 0621 564310
Fax: 0621 62995058

Gottesdienstprogramm

Jeden Sonntag, Göttliche Liturgie um 9:00 (bis 10:15, Eingang 8:30).

Gottesdienste gibt es auch an folgenden Terminen:
03.08. 18:30 - 19:30 (Eingang 18:00) - Bittkanon an die Mutter Gottes
04.08. 18:30 - 19:30 (Eingang 18:00) - Bittkanon an die Mutter Gottes
05.08. 18:30 - 19:30 (Eingang 18:00) - Bittkanon an die Mutter Gottes
06.08. 9:30 - 10:30 (Eingang 9:00) - Verklärung des Herrn (Liturgie)
06.08. 18:30 - 19:30 (Eingang 18:00) - Bittkanon an die Mutter Gottes
07.08. 18:30 - 19:30 (Eingang 18:00) - Bittkanon an die Mutter Gottes
10.08. 18:30 - 19:30 (Eingang 18:00) - Bittkanon an die Mutter Gottes
11.08. 18:30 - 19:30 (Eingang 18:00) - Bittkanon an die Mutter Gottes
12.08. 18:30 - 19:30 (Eingang 18:00) - Bittkanon an die Mutter Gottes
13.08. 18:30 - 19:30 (Eingang 18:00) - Bittkanon an die Mutter Gottes
14.08. 18:30 - 21:00 (Eingang 18:00) - Entschlafung der Mutter Gottes (Vesper und Orthros)
15.08. 9:00 - 10:00 (Eingang 8:30) - Entschlafung der Mutter Gottes (Liturgie)
15.08. 11:00 - 12:00 (Eingang 10:30) - Entschlafung der Mutter Gottes (Akathist)
29.08. 9:30 - 10:30 (Eingang 9:00) - Enthauptung Johannes des Täufers (Liturgie)

Voranmeldung bei 01742119172

© Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde „Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen | Impressum | Datenschutzerklärung