Ενορία «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Λουντβικσχάφεν
Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde
„Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen

Griech.-Orth. Kirchengem.
Mariä Verkündigung
Hohenzollernstraße 2
67063 Ludwigshafen
Tel.: 0621 564310
Fax: 0621 62995058

Gottesdienstprogramm für Ludwigshafen

Jeden Sonntag:
Göttliche Liturgie: 08:30 - 11:00
Sontags 23.07., 30.07., 21.08., και 28.08. die Liturgie: 08:00 - 10:15.

Gottesdienste gibt es auch an folgenden Terminen:
20.07.2022 08:30 - hl. prophet Ilias
06.08.2022 08:30 - Verklärung des Herrn
15.08.2022 08:30 - Entschlafung der Mutter Gottes

Bitte beachten Sie die Corona-Bekämpfungsverordnung der Landesregierung Rheinland-Pfalz.

Gottesdienstprogramm für Kaiserslautern

Gottesdienste finden in der St. Franziskus Kirche, Kantstraße 85, 67663 Kaiserslautern an folgenden Terminen statt.

14.05.2022, 09:00 - Göttliche Liturgie
11.06.2022, 09:00 - Göttliche Liturgie (Samstag vor Pfingsten)
18.06.2022, 09:00 - Göttliche Liturgie
02.07.2022, 09:00 - Göttliche Liturgie
16.07.2022, 09:00 - Göttliche Liturgie
24.09.2022, 09:00 - Göttliche Liturgie
08.10.2022, 09:00 - Göttliche Liturgie
22.10.2022, 09:00 - Göttliche Liturgie
05.11.2022, 09:00 - Göttliche Liturgie
19.11.2022, 09:00 - Göttliche Liturgie
03.12.2022, 09:00 - Göttliche Liturgie
17.12.2022, 09:00 - Göttliche Liturgie (Samstag vor Weihnachten)
31.12.2022, 09:00 - Göttliche Liturgie (Samstag nach Weihnachten)

Anfrage bezüglich Gottesdienste in Kaiserslautern an viktor.vafeiadis@gmail.com

© Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde „Mariä Verkündigung“ Ludwigshafen | Impressum | Datenschutzerklärung